Mladi

ORGLARSKA ŠOLA


Nove orgle v baročnem slogu, ki jih je izdelal mojster Tomaž Močnik, so prinesle novo perspektivo. Predvsem smo si želeli, da ta prekrasen instrument ne bi sameval. Tako se je rodila ideja o orglarski šoli, ki bi mladim glasbenikom iz domačega okolja omogočila izobraževanje tako v umetniškem smislu kot tudi za potrebe bogoslužja. Pobudnik orglarske šole v Adergasu je bil skupaj z Daliborjem Miklavčičem prejšnji župnik, gospod Peter Miroslavič. Pouk je zaživel septembra 2009 in dve leti je orgle poučevala Mojca Zajc. Po njenem odhodu je pouk v šolskem letu 2011/12 zamrl, saj kljub vztrajnem iskanju nismo našli drugega učitelja. Od septembra 2012 orgle poučuje Barbara Pibernik. Pouk poteka dvakrat tedensko na dveh lokacijah, v Adergasu in na Trati, kjer so v cerkvi prav tako nove Močnikove orgle. Učenci redno sodelujejo pri različnih priložnostih, bodisi s solističnimi skladbami ali pa s spremljanjem pevskega zbora pri bogoslužju.


Foto: Orglarstvo Močnik


ORATORIJ


Naši animatorji se že pridno srečujejo in pripravljajo na letošnji oratorij, ki nosi naslov Bog je z nami. Svoje svoje osrednje sporočilo zajema iz knjige Zgodbe iz Narnije: Potovanje Jutranje zarje Cliva Staplesa Lewisa (v letošnjem letu bomo obhajali 50.-obletnico avtorjeve smrti). Smo v letu vere, ki tudi nas spodbuja, da svojo plovbo na valovih življenja osmislimo v zavedanju, da nas vodi Božja roka in drži njegova desnica (povzeto po Ps 139). Iz sledečega izhaja tudi geslo oratorija in naš zaupen odgovor nanj: Bog je z nami – nismo sami!

 

http://www.oratorij.net/

 

Oratorij

 

VEROUK


Verouk za osnovnošolce poteka ob ponedeljkih in torkih. Poučujejo ga župnik Slavko Kalan ter katehistinji Barbara in Dragica, ki otroke od petega leta do vstopa v osnovno šolo, versko vzgaja tudi na Jezusovih uricah. 

URNIK 2013/14

 

Ura

PONEDELJEK

TOREK

14.15 – 15.00

4. r.

6. r.

15.15 – 16.00

3.r. 

5. r.

16.00 – 16.45

1.r./ Jezusove urice

7. r.

17.00 – 17.45

2. r. /8. r.

9. r.

 

 

 

STAREJŠA MLADINSKA SKUPINA

 

Najnovejšo skupino v župniji sestavljajo starejši mladinci, ki se sestajajo na dva tedna. Življenjske, resne in manj resne teme spoznavajo skozi molitev, petje in branje svetega pisma, pomemben del srečanj pa je iskren pogovor, ki je nekaj, kar potrebuje človek današnjega časa.