2 adventna nedelja

Prva vrstica Markovega evangelija se glasi: »Začetek evangelija (= veselega oznanila) Jezusa Kristusa, Božjega Sina.« To je obenem tudi njegov naslov. Celotni Markov evangelij želi prikazati, od kod prihaja veselo oznanilo in na čem temelji. Ljudje od tega veselega oznanila veliko pričakujemo. Nanj se pogosto sklicujemo, a še vedno se nam v zvezi z njim poraja ogromno dvomov. Pristna, ponižna vera, odprtost delovanju Svetega Duha in zaupanje v Jezusa, ki želi biti blizu vsem, nam lahko pomaga, da lažje spoznavamo njegov nauk – veselo oznanilo ter ga širimo med ljudi.

Kaj je vsebina veselega oznanila, na kakšen način se je Božje kraljestvo približalo in kako se dogaja spreobrnjenje, se kaže v Jezusovem delovanju. Evangelij – veselo oznanilo, spreobrnjenje in vera so med seboj trdno povezani, kajti veselo oznanilo lahko postane dejavno in v resnici začne razveseljevati samo v tolikšni meri, kolikor ga kdo posluša, vanj veruje in se po njem spreobrača. Veselo oznanilo je tako klic k spreobrnjenju in orientacijska točka spreobrnjenja obenem. Če se bomo odzvali povabilu, ki ga je širil že Janez Krstnik, ter se prepustili delovanju Svetega Duha po krstu, bo veselo oznanilo v nas v polnosti zaživelo.     Klemens Stock