Vsemogočni Bog,

Vsemogočni Bog,

daj nam, da se bomo

v svetem postnem času

bolj in bolj poglabljali

v Kristusovo skrivnost odrešenja

in da se bomo resnično spreobrnili.

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,

ki s teboj v občestvu Svetega Duha

živi in kraljuje vekomaj. Amen.

 

Družinski obrednik