NE ZAMUDI SVOJEGA ŽIVLJENJA

Ljudje, ki živijo brez upanja, zamujajo življenje. V svojem življenju ne

najdejo niti smisla niti nečesa, čemur bi se bilo vredno posvetiti. Povsod

vidijo bolj ali manj skepticizem, utrujeno odkimavanje: saj vse skupaj sploh

nima smisla. Saj nič ne pomaga. Upanje nas ohranja pri življenju. Po Pavlu

upamo na to, česar ne vidimo.

Ne vidimo tega, na kar postavljamo svoje

življenje. Toda v to upamo. To ni nikakršno

pehanje za utopijo. Upanje nam nudi večjo

trdnost v življenju. Tako se kaže tudi v Pismu

Hebrejcem, ki ga beremo na 19. nedeljo med

letom, kjer vero opredeli takole: »obstoj

resničnosti, v katere upamo« (Heb 11,1).

To, kar upam, mi v tem trenutku nudi trdnost. In ker imam trdnost, grem

potolažen naprej v prihodnost.

Krščansko upanje ima svojo utemeljitev v križu Jezusa Kristusa in v

njegovem vstajenju. Križ je simbol za neuspeh in vse, kar prekriža naše

življenje. Nekateri ljudje zamudijo življenje zaradi strahu pred tem, kar bi se

jim lahko pripetilo od zunaj. Imajo vtis, da ne morejo načrtovati svojega

življenja. Ker je nenehno odvisno od zunanjih dejavnikov, se raje odpovejo

vsakršnemu načrtu za prihodnost. Živijo le iz dneva v dan. Toda križ jih vodi

k vstajenju. Za nas kristjane je znamenje upanja, da ne obstaja nič, česar ne bi

bilo možno spremeniti, da ne obstaja nobena vrsta teme, ki je ne bi bilo

mogoče razsvetliti, noben neuspeh, ki ne bi mogel postati nov začetek, nobena

smrt, ki je ne bi bilo mogoče spremeniti v življenje.

Po: A. Grün, Ne zamudi svojega življenja