Župnikovo sporočilo

Vsi mašni nameni, ki so objavljeni v zadnjih župnijskih oznanilih, se bodo v času izrednih razmer darovali v naši cerkvi vsak večer ob 20. uri. Vsak dan se bo ob 20.uri oglasil veliki zvon, ki nas bo povabil k duhovnemu spremljanju župnijske sv. maše doma. V tem času vas povabim, da se družina zbere k skupini molitvi in prosi božjega varstva zase, vso našo župnijo in domovino. Ob mašnem povzdigovanju se bo ponovno oglasil veliki zvon za duhovno obhajilo v izrednih razmerah.

KRATKA NAVODILA:

Skupaj molimo: Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. zahvaljujem se Ti za Tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo na križu. Želim Te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa Te želim sprejeti v svojo dušo. Ker te ne morem prejeti zakramentalno, Te prosim, da prideš k meni duhovno: prosim Te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem. Kratek premor, da se povežemo z Jezusom … Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za Tvoj objem, hvala za to duhovno združitev s Teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od Tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v Tebi.

Župnijska cerkev bo odprta za osebno molitev vsak dan od 18. do 20.ure. V tem času sme biti do 10 ljudi. Prosim, da se držite tega navodila.