ŽPS

Župnijski pastoralni svet ima svoje seje vsak prvi ponedeljek v mesecu. Njegova naloga je načrtovanje pastoralnega življenja v župniji, organizacija in evangelizacija obrobnim.

 

Foto: Matej Bolka